Đăng ký

Giải bài 83 trang 109 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Các câu sau đúng hay sai?

a) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

b) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.

c) Hình thoi là tứ giác có tất cả các cạnh bằng nhau.

d) Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

e) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông.

Hướng dẫn giải

Các câu a) và d) sai.

Các câu b), c) và e) đúng.