Đăng ký

Giải bài 78 trang 106 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bằng nhau và được liên kết với nhau bởi các chốt tại hai đầu và tại trung điểm. Vì sao tại mỗi vị trí của cửa xếp, các tứ giác trên hình vẽ đều là hình thoi, các điểm chốt I, K, M, N, O nằm trên một đường thẳng?

Hướng dẫn giải

Các tứ giác IEKF, KGMH là hình thoi vì có bốn cạnh bằng nhau.

 Theo tính chất hình thoi, KI là tia phân giác của góc EKF.

 KM là tia phân giác của góc GKH.

 Do đó : I, K, M thẳng hàng.

 Tương tự : các điểm I, K, M, N, O cùng nằm trên một đường thẳng.

Tags
shoppe