Đăng ký

Giải bài 77 trang 106 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Chứng minh rằng:

a) Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi.

b) Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi.

Hướng dẫn giải

a) Hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo làm tâm đối xứng.

Hình thoi cũng là một hình bình hành nên giao điểm hai đường chéo hình thoi là tâm đối xứng của hình.

b) BD là đường trung trực của AC nên A đối xứng với C qua BD.

B và D cũng đối xứng với chính nó qua BD.

Do đó : BD là trục đối xứng của hình thoi.

Tương tự : AC cũng là trục đối xứng của hình thoi.

Tags