Đăng ký

Giải bài 73 trang 105 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Tìm các hình thoi trên hình 102.

Hướng dẫn giải

Các hình a), b), c), e) là hình thoi.

Hình d) không phải là hình thoi.

Tags