Đăng ký

Giải bài 64 trang 34 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Hoàn thành phép tính: 

Hướng dẫn giải

   a) \( \dfrac{7}{9}- \dfrac{2}{3}= \dfrac{1}{9};\)

   b) \( \dfrac{1}{3}- \dfrac{-2}{15}= \dfrac{7}{15};\)

   c) \( \dfrac{-11}{14}- \dfrac{-4}{7}= \dfrac{-3}{14};\)

   d) \( \dfrac{19}{21}- \dfrac{2}{3}= \dfrac{5}{21}\)