Đăng ký

Giải bài 62 trang 34 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

 Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 3/4 km, chiều rộng là 5/8 km.

  a) Tính nửa chu vi của khu đất (bằng kilômet).

  b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet?

Hướng dẫn giải

    a) Nửa chu vi của khu đất là: \(\frac{3}{4}+\frac{5}{8}=\frac{11}{8}\)(km)

    b) Chiều dài hơn chiều rộng là: \(\frac{3}{4}-\frac{5}{8}=\frac{1}{8}\)(km)