Đăng ký

Giải bài 56 trang 96 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Trong các hình sau, hình nào có tâm đối xứng?

a) Đoạn thẳng AB (h.83a)

b) Tam giác đều ABC (h.83b)

c) Biển cấm đi ngược chiều (h.83c)

d) Biển chỉ hướng đi vòng tránh chướng ngại vật (h.83d)

Hướng dẫn giải

Hình a) và c) có tâm đối xứng.

shoppe