Đăng ký

Giải bài 51 trang 96 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Trong mặt phẳng tọa độ, cho điểm H có tọa độ (3; 2). Hãy vẽ điểm K đối xứng với H qua gốc tọa độ và tìm tọa độ của K.

Hướng dẫn giải

Tọa độ của điểm K (-3;-2)