Đăng ký

Giải bài 53 trang 96 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Cho hình 82, trong đó MD // AB và ME // AC. Chứng minh rằng điểm A đối xứng với điểm M qua điểm I.

Hướng dẫn giải

Ta có : MD // AE và ME // AD

=> Tứ giác AEMD là hình bình hành

Lại có : I là trung điểm của DE nên I cũng là trung điểm của AM

Do đó : A đối xứng với M qua I

shoppe