Đăng ký

Giải bài 50 trang 95 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Vẽ điểm A' đối xứng với A qua B, vẽ điểm C' đối xứng với C qua B (h.81)

Hướng dẫn giải

Các bước vẽ hình:

- Trên tia đối của tai BA lấy điểm A' sao cho BA' = BA , A' là điểm đối xứng của A qua B.

- Trên tia đối của tia BC lấy điểm C' sao cho BC' = BC , C' là điểm đối xứng của C qua B.