Đăng ký

Giải bài 48 trang 93 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tứ giác ABCD có E, F , G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

Hướng dẫn giải

E , F lần lượt là trung điểm của AB, BC nên EF là đường trung bình của tam giác ABC.

G , H lần lượt là trung điểm của CD , DA nên GH là đường trung bình của tam giác ADC.

=> EF // GH (cùng song song với AC)

Tương tự EH // FG (cùng song song với BD)

Suy ra : tứ giác EFGH là hình bình hành.