Đăng ký

Giải bài 43 trang 92 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 71 có là hình bình hành hay không?

Hướng dẫn giải

Các tứ giác ABCD, EFGH, MNPQ đều là các hình bình hành. Vì chúng đều có ít nhất một cặp cạnh đối vừa song song vừa bằng nhau