Đăng ký

Giải bài 4 trang 27 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn nhiệt độ lại giảm đi y độ so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó theo t, x, y.

Hướng dẫn giải

 Biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn : t + x - y (độ)