Đăng ký

Giải bài 3 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Dùng bút chì nối các ý 1), 2), ..., 5) với a), b), ..., e) sao cho chúng có cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e)):

Hướng dẫn giải