Đăng ký

Giải bài 1 trang 26 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:

a) Tổng của x và y

b) Tích của x và y

c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y.

Hướng dẫn giải

a) x + y 

b) x.y

c) (x+y)(x-y)