Đăng ký

Giải bài 35 trang 129 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Tính diện tích hình thoi có cạnh dài 6cm và một trong các góc của nó có số đo là 60\(^0\)

Hướng dẫn giải

\(\triangle\)ABD có AB = AD và \(\widehat{A}=60^0\) nên là tam giác đều.

=> BD = AB = 6 (cm)

Và AI = AB.\(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\) = \(3\sqrt{3}\) (cm)

=> AC = \(6\sqrt{3}\) (cm)

\(S_{ABCD}=\dfrac{1}{2}\)AC.BD = \(\dfrac{1}{2}6\sqrt{3.6}\)

\(18\sqrt{3}\) (cm\(^2\))