Đăng ký

Giải bài 33 trang 128 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh bằng đường chéo của một hình thoi cho trước và có diện tích bằng diện tích của hình thoi đó. Từ đó suy ra cách tính diện tích hình thoi.

Hướng dẫn giải

Vẽ hình chữ nhật BDKH có KH đi qua C.

 Diện tích hình chữ nhật bằng diện tích hình thoi vì cùng gấp đôi diện tích tam giác BCD.

Từ đó suy ra :

 \(S_{ABCD}=S_{BDKH}=BD.OC = \dfrac{1}{2}BD.AC\)

Điều này cho thấy diện tích hình thoi bằng nửa diện tích hai đường chéo.