Đăng ký

Giải bài 10 trang 8- Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) \((x^2-2x+3)(\dfrac{1}{2}x-5)\)

b) \((x^2-2xy+y^2)(x-y)\)

Hướng dẫn giải

a) \((x^2-2x+3)(\dfrac{1}{2}x-5)=\dfrac{1}{2}x^3-5x^2-x^2+10x+\dfrac{3}{2}x-15\)

\(=\dfrac{1}{2}x^3-6x^2+\dfrac{23}{2}x-15\)

b) \((x^2-2xy+y^2)(x-y)=x^3-x^2y-2x^2y +2xy^2+xy^2-y^3\)

\(x^3-3x^2y+3xy^2-y^3\)

shoppe