Đăng ký

Giải bài 1 trang 7 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂) thích hợp vào ô vuông    

- 3 N ;                        -3  Z;                    -3  Q

   Z;                        Q;               N  Z  Q

Hướng dẫn giải

- 3 \(\notin\) N ;                                -3 \(\in\) Z ;

- 3 \(\in\) Q ;                                - \(\dfrac{2}{3} \notin \) Z ;

\(\dfrac{2}{3} \in \) Q ;                               \(N \subset Z \subset Q\)

shoppe