Đăng ký

Dàn ý phân tích Nước Đại Việt ta trích Bình Ngô đại cáo chi tiết

1,134 từ Phân tích Dàn ý

Dàn ý phân tích Nước Đại Việt ta

     Từ bao đời nay, lòng yêu nước là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, âm ỉ chảy trong huyết mạch của nhiều người dân Việt. Không phân biệt thời đại nào, lòng yêu nước và tự hào về dân tộc luôn trở thành một tình cảm rất đỗi tự nhiên. Phân tích Nước Đại Việt ta của Nguyễn Trãi để hiểu rõ hơn về lòng yêu nước, tinh thần bảo vệ lãnh thổ của dân tộc ta thời kì lịch sử của dân tộc.

Dàn ý phân tích Nước Đại Việt ta- CungHocVui

Dàn ý phân tích Nước Đại Việt ta

MỞ BÀI

-     Giới thiệu đôi nét về đoạn trích Nước Đại Việt ta: nằm trong Bình Ngô Đại Cáo của tác giả Nguyễn Trãi.

-     Tóm tắt nội dung chính của đoạn trích=> lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền dân tộc.

Xem thêm:

Tư tưởng nhân nghĩa trong nước Đại Việt ta

Phân tích đoạn trích nước Đại Việt ta

THÂN BÀI

Tư tưởng nhân nghĩa

-     Tư tưởng nhân nghĩa gắn liền với lòng dân

“ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”

=> lòng dân có yên, nước mới ổn định

-     Lấy dân làm gốc: “ vì dân” diệt bạo, trừ gian

=> Tư tưởng nhân nghĩa thấm đẫm chất Nho Giáo nhưng cũng rất tiến bộ, phù hợp với đạo lý chung, tư tưởng dân tộc thời đại bấy giờ.

Quan điểm về quốc gia, dân tộc

Dàn ý phân tích Nước Đại Việt ta- CungHocVui

Tư tưởng nhân nghĩa xuyên suốt toàn bộ thời đại

    Trong đoạn trích có 5 luận điểm về tư tưởng quốc gia, dân tộc

  • Nền văn hiến dân tộc

Như nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

-     Tự hào về nền văn hiến ngàn năm của dân tộc, điều mà không phải bất kì quốc gia nào cũng có được. => Khẳng định quốc gia đã tồn tại từ rất lâu đời.

  • Lãnh thổ dân tộc

-     Đường ranh giới phân chia lãnh thổ theo đường biên giới lâu đời, khẳng định độc lập chủ quyền ranh giới đã được phân định từ rất lâu.

  • Phong tục tập quán

-     Chỉ có một quốc gia lâu đời mới có được phong tục tập quán thể hiện văn hóa của mình. 

Xem thêm:

Phân tích đoạn trích nước Đại Việt ta chi tiết, mới nhất

  • Lịch sử triều đại

-     Phân tích bài Nước Đại Việt ta để thấy rõ hơn lịch sử triều đại qua từng thời kỳ. Mỗi thời kỳ đều là những trang sử hào hùng, sánh vai được với các triều đại Trung Quốc lúc bấy giờ.

=> Khẳng định vị thế của dân tộc ta với các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc.

  • Anh hùng hào kiệt

-     Hiền tài là nguyên khí quốc gia, quốc gia nhiều hiền tài chính là sinh khí của dân tộc, giúp dân tộc đó thêm hưng thịnh.

=>Giọng điệu hào hùng, khẳng định vị thế, sức mạnh của dân tộc

Lịch sử chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc

Dàn ý phân tích Nước Đại Việt ta- CungHocVui

Bình Ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi

-     Liệt kê một loạt những chiến thắng lẫy lừng của dân tộc với kẻ địch từ các thời kỳ.

-     Mỗi một trận đánh như lời khẳng định sức mạnh dân tộc, cảnh cáo ý định xâm chiếm của kẻ thù.

Nghệ thuật thể hiện trong đoạn trích 

-     Thể cáo có tính chất trang trọng, như lời tuyên ngôn độc lập của dân tộc

-     Lập luận đưa ra chặt chẽ, chứng cứ xác thực như lời khẳng định sắc bén về chủ quyền dân tộc.

-     Giọng điệu linh hoạt, khi thì hào sảng, khi thì tự hào, nhưng cũng có lúc sắc bén, quyết đoán.

-     Sử dụng biện pháp so sánh, đối lập làm tăng nhịp điệu đoạn trích=> khẳng định đạo lý, tăng sức thuyết phục cho đoạn trích.

KẾT BÀI

-     Khẳng định lại giá trị của dân tộc, không chỉ về nghệ thuật mà còn thể hiện rõ về tư tưởng, đạo lý, mang đậm hào khí dân tộc.

-     Đánh giá tác phẩm như bản tuyên ngôn độc lập dân tộc.

shoppe