Đăng ký

Chứng minh đoạn trích “Nước Đại Việt ta...” có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập

432 từ

Chứng minh đoạn trích “Nước Đại Việt ta...” có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập

DÀN BÀI

I. Mở bài

II. Chứng minh

“Nước Đại Việt ta là một tuyên ngôn độc lập”

* Dẫn chứng 1: tác giả tuyên bố Đại Việt độc lập về văn hiến

“Nước Đại Việt ta từ trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”.

*Dẫn chứng 2: tác giả tuyên bố ranh giới địa lí của Đại Việt

*Dẫn chứng 3: tác giả tuyên bố Đại Việt có phong tục riêng

“Phong tục Bắc Nam cũng khác”

*Dẫn chứng 4: tác giả tuyên bố Đại Việt có lịch sử riêng.

“Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau song hào kiệt đời nào cũng có”.

III Kết bài

* Văn bản Đại Việt ta thực sự là một tuyên ngôn độc lập hào hùng, lí luận sắc bén sức thuyết phục.

Nguyễn Trãi không những là một nhà văn có tài, mà còn là vị tướng có công - Đã sống cao thượng, chết oan khuất trong thế kỉ XV. Xin thắp lên nén nhang tưởng nhớ Người.

shoppe