Đăng ký

Câu 7* trang 235 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy hoàn thành sơ đồ phản ứng sau( các chữ cái và dầu hỏi chỉ các sản phẩm chính):

 

Hướng dẫn giải