Câu 6 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

    a) Tháo xoắn phân tử ADN.

    b) Bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN.

    c) Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

    d) Cả a, b, c.

Hướng dẫn giải

Đáp án : D

Tags gen mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Có thể bạn quan tâm