Câu 6 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là:

    a) Tháo xoắn phân tử ADN.

    b) Bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN.

    c) Lắp ráp các nucleotit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

    d) Cả a, b, c.

Hướng dẫn giải

Đáp án : D

Có thể bạn quan tâm

Câu 3 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Nguyên tắc bổ sung : A của mạch này liên kết với T của mạch kịa bằng liên kết hiđrô và ngược lại ; G của mạch này liên kết với X của mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô và ngược lại . Nguyên tắc bản bảo tồn : trong mỗi phân tử ADN còn có 1 mạch là mạch cũ  mạch của ADN mẹ  và mạch mới tổng hợp . Ý ngh

Câu 4 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Mã di truyền được đọc từ 1 điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau . Mã di truyền có tính phổ biến , tức là tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền , trừ 1 vài ngoại lệ . Mã di truyền có tính đặc hiệu , tức là một bộ ba chỉ mã hóa một axit amin . Mã di truyền man

Câu 5 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

  Vì ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều chiều 5' > 3' nên trên mạch khuôn 3' –> 5' mạch bổ sung được tổng hợp liên tục , còn trên mạch khuôn 5' > 3' , mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn đoạn Okazaki , sau đó các đoạn Okazaki được nối với nhau nhờ enzim nối .

Câu 1 trang 14 Sách giáo khoa Sinh học 12

Diễn biến : + Trước hết enzim ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ ra mã gốc có chiều 3' > 5' và bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu . + Sau đó ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen đẻ tổng hợp nên phân tử mARN theo nguyên tắc bổ sung A đã bắt đôi với U ,

Câu 2 trang 14 Sách giáo khoa Sinh học 12

Gồm hai giai đoạn : hoạt hóa axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit . 1 . Hoạt hóa axit amin : Trong tế bào chất , nhờ các enzim đặc hiệu và năng lượng ATP , các axit amin được hoạt hóa và gắn với tARN tương ứng tạo nên các phức hợp aa – tARN . 2 . Tổng hợp chuỗi pôlipeptit : Hình bên là ví dụ min

Câu 3 trang 14 Sách giáo khoa Sinh học 12

Pôliribôxôm giúp tăng tổng hợp prôtêin.