Câu 5 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN được tổng hợp liên tục, mạch còn lại được tổng hợp một cách gián đoạn.

Hướng dẫn giải

  Vì ADN - polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều chiều 5' -> 3' nên trên mạch khuôn 3' –> 5' mạch bổ sung được tổng hợp liên tục , còn trên mạch khuôn 5' -> 3' , mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn (đoạn Okazaki ) , sau đó các đoạn Okazaki được nối với nhau nhờ enzim nối . ( Xem Sơ đồ minh họa quá trình nhân đôi ADN ở SGK ).

Tags gen mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Có thể bạn quan tâm