Câu 4 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Mã di truyền có các đặc điểm gì?

Hướng dẫn giải

- Mã di truyền được đọc từ 1 điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau .

- Mã di truyền có tính phổ biến , tức là tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền , trừ 1 vài ngoại lệ .

- Mã di truyền có tính đặc hiệu , tức là một bộ ba chỉ mã hóa một axit amin .

- Mã di truyền mang tính thoái hóa , tức là nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin , trừ AUG và UGG.

Tags gen mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Có thể bạn quan tâm