Câu 2 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hóa protein.

Hướng dẫn giải

Mỗi gen mã hóa protein gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit : vùng điều hòa đầu gen , vùng mã hóa , vùng kết thúc .

 - Vùng điều hòa : nằm ở đầu của gen , có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARN polimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã , đồng thời cũng chứa trình tự nuclêôtit điều hòa quá trình phiên mã .

- Vùng mã hóa : mang thông tin mã hóa các axit amin .

- Vùng kết thúc : nằm ở cuối gen , mang tín hiệu kết thúc phiên mã . Trong 2 mạch pôlinucleotit của gen thì 1 mạch chứa thông tin di truyền gọi là mạch khuôn có chiều 3' -> 5' ( mạch có nghĩa ) , còn mạch kia là mạch bổ sung ( mạch không phải khuôn ) có chiều 5' -> 3' .

Tags gen mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Có thể bạn quan tâm