Câu 1 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Gen là gì? Cho ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

- Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa một sản phẩm nhất định.

- Ví dụ, gen hemoglobin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi polipeptit α góp phần tạo nên phân tử Hb trong tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử ARN vận chuyển.

- Gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hóa liên tục (không phân mảnh), còn ở sinh vật nhân thực là phân mảnh (bên cạnh các đoạn exon mã hóa axit amin còn được xen kẽ bởi các đoạn intro không mã hóa axit amin).

Tags gen mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Có thể bạn quan tâm