Câu 3 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

Hướng dẫn giải

- Nguyên tắc bổ sung : A của mạch này liên kết với T của mạch kịa bằng liên kết hiđrô và ngược lại ; G của mạch này liên kết với X của mạch kia bằng 3 liên kết hiđrô và ngược lại .

- Nguyên tắc bản bảo tồn : trong mỗi phân tử ADN còn có 1 mạch là mạch cũ ( mạch của ADN mẹ ) và mạch mới tổng hợp .

- Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN là đảm bảo tính ổn định về vật chất di truyền giữa các thế hệ tế bào .

Có thể bạn quan tâm

Giải bài 30 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

      a Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy 1 vì các tia Ot, Oy cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và \\widehat{xOt }< \widehat{xOy}\      b Tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy nên:       \\widehat{xOt}+ \widehat{tOy}= \widehat{xOy}\      \25^0 + \widehat{tOy}= 50^0\    Suy ra: \\widehat{tOy}= 50^0

Giải bài 31 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

      a  Dùng thước đo góc ta vẽ được góc xOy = \126^0\       b  Oz là tia phân giác của góc \\widehat{xOy}\ thì   \\widehat{xOz}= \widehat{yOz}= 126^0: 2= 63^0\      Vậy để vẽ tia phân giác của góc \\widehat{xOy}\ ta vẽ góc \\widehat{xOz}= 63^0\     

Giải bài 32 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

    GIẢI:    Câu a và d đúng.

Câu 2 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Mỗi gen mã hóa protein gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit : vùng điều hòa đầu gen , vùng mã hóa , vùng kết thúc .   Vùng điều hòa : nằm ở đầu của gen , có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARN polimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động quá trình phiên mã , đồng thời cũng chứa trình tự nuclêôtit

Câu 4 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

Mã di truyền được đọc từ 1 điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau . Mã di truyền có tính phổ biến , tức là tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền , trừ 1 vài ngoại lệ . Mã di truyền có tính đặc hiệu , tức là một bộ ba chỉ mã hóa một axit amin . Mã di truyền man

Câu 5 trang 10 Sách giáo khoa Sinh học 12

  Vì ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều chiều 5' > 3' nên trên mạch khuôn 3' –> 5' mạch bổ sung được tổng hợp liên tục , còn trên mạch khuôn 5' > 3' , mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn đoạn Okazaki , sau đó các đoạn Okazaki được nối với nhau nhờ enzim nối .