Đăng ký

Câu 14 trang 51 SGK Hình học 11 Nâng cao

Đề bài

Dùng bìa cứng cắt và dán lại để thành

a. Một tứ diện đều

b. Một hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông và các mặt bên là các tam giác đều

Hướng dẫn giải

Cắt theo mẫu sau :