Đăng ký

Bài 7 trang 75 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:

Hướng dẫn giải

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Lời giải chi tiết

shoppe