Đăng ký

Bài 7 trang 75 SGK Hóa học lớp 12 nâng cao

Đề bài

Phân biệt các khái niệm:

a) Peptit và protein;

b) Protein đơn giản và protein phức tạp.

Hướng dẫn giải

a) Peptit và protein

- Peptit là những hợp chất chứ từ 2 đến 50 gốc α-aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên kết peptit.

- protein (protit) là những hợp chất cao phân tử phức tạp gồm từ một hoặc nhiều chuỗi polipeptit hợp thành , có phân phân tử khối từ vài chục ngàn đến vài triệu .

b) Protein đơn giản và protein phức tạp

- Protein đơn giản là những proptein được tạo thành chỉ từ các α-aminoaxit .

- protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần “phi protein”.