Bài 8. Xenlulozơ - Hóa học lớp 12 Nâng cao

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 8. Xenlulozơ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Câu 1 trang 49 SGK Hóa 12 Nâng cao

Đáp án B

Câu 2 trang 49 SGK Hóa 12 Nâng cao

 1 – A  , 2 – A, 3 – A

Câu 3 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao

a, Xenlulozơ tạo thành từ các gốc beta glucozơ, tinh bột tạo thành từ các gốc alpha glucozơ  Phân tử khối xenlulozơ lớn hơn phân tử khối của tinh bột số mắt xích nhiều hơn.  Trong xenlulozơ chỉ có liên kết beta  1,4 glucozit, trong tinh bột có liên kết alpha 1,4 glucozit và alpha

Câu 4 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao

a, Xenlulozơ có thể chế biến thành sợi thiên nhiên nhân tạo vì xenlulozơ hòa tan trong nước Svayde hoặc este của nó như xenlulotriaxetat left[ {{C6}{H7}{O2}{{left {OCOC{H3}} right}3}} right]đều có thể kéo thành sợi được. Trái lại tinh bột không có tính chất đó. b,Khi rớt {H2}S{O4} đậm đặc và

Câu 5 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao

eqalign{ & {left[ {{C6}{H7}{O2}{{left {OH} right}3}} right]n} + 2n{left {C{H3}CO} right2}Obuildrel {t^circ ,{H2}S{O4},d} over longrightarrow cr & cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,

Câu 6 trang 50 SGK Hóa 12 Nâng cao

 {m{{C6}{H{10}}{O5}}} = 162,dvC Số mắt xích của xenlulozơ: {{1000000} over {162}} le n le {{2400000} over {162}} Rightarrow 6173 le n le 14815 Rightarrow 6173,5 = 30865mathop Alimits^o  le chiều dài mạch xenlulozơ  le 14815,5 = 74075mathop Alimits^o Rightarrow 3,{08.10^{

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Bài 8. Xenlulozơ - Hóa học lớp 12 Nâng cao đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!