Đăng ký

Bài 7 trang 127 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.

Hướng dẫn giải

Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA = MB).

Lời giải chi tiết

Vì I là trung điểm của AB nên: IA + IB = AB và IA= IB

Do đó: \(IA = IB = {{AB} \over 2} = {7 \over 2} = 3,5(cm)\) 

Trên tia AB, vẽ điểm I sao cho AI = 3,5 cm.

shoppe