Đăng ký

Bài 5 trang 79 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình ion rút gọn : \(2H^+ + SiO_3^{2-} \rightarrow H_2SiO_3 \downarrow\) ứng với phản ứng giữa các chất axit clohiđric và natri silicat.

Vì vậy, chúng ta chọn D.