Đăng ký

Bài 3 trang 79 - Sách giáo khoa Hóa 11

Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành , nếu oxit axit đó là silic ddiooxxit. Vì vậy, chúng ta chọn C.