Đăng ký

Bài 2 trang 79 - Sách giáo khoa Hóa 11

Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất \(SiO_2\). Vì vậy, chúng ta chọn B.