Đăng ký

Bài 5 trang 36 SGK Sinh học 9

Đề bài

Khi giảm phân và thụ tinh  trong tế bào của một loài giao phối, xét hai cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb thì khi giảm phân và thụ tinh sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

Hướng dẫn giải

Các tổ hợp NST trong các giao tử: AB, Ab, aB, ab.

Các tổ hợp NST trong các hợp tử: AABB, AABb, AaBb, Aabb, aaBB, Aabb, aaBb, aabb