Đăng ký

Bài 5 trang 117 SGK Sinh học 9

Đề bài

Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào.

Hướng dẫn giải

Ưu thế của công nghệ tế bào :

+ Tạo số lượng lớn giống cây trồng, vật nuôi trong thời gian ngắn mang kiểu gen giống với cây ban đầu

+ Nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

+ Chủ động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng các cơ quan tương ứng.