Đăng ký

Bài 4 trang 117 SGK Sinh học 9

Đề bài

Sự hiểu biết về di truyền học tư vấn có tác dụng gì?

Hướng dẫn giải

Di truyền y học tư vấn chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho ta lời khuyên về khả năng mắc bệnh di truyền ở đời con của các gia đình có người mắc bệnh di truyền, có nên kết hôn hoặc tiếp tục sinh con nữa hay không.