Đăng ký

Bài 4 trang 77 - sách giáo khoa Hóa 12

Cả hai trường hợp a và b đều lấu một ít mẫu thử đem đốt, nếu có mùi khét đó là da thật hoặc tơ tằm.

shoppe