Đăng ký

Bài 2 trang 76 - sách giáo khoa Hóa 12

Những vật liệu được chế tạo từ polime thiên nhiên: tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.

Vì vậy, chúng ta chọn B