Đăng ký

Bài 4 trang 7 SGK Sinh học 9

Đề bài

Tại sao Menden lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai?

Hướng dẫn giải

Để có thể dễ dàng theo dõi những biểu hiện của các tính trạng đó ở đời con (vì các tính trạng tương phản được phân biệt rõ ràng, khó nhầm lẫn)