Đăng ký

Bài 4 trang 53 SGK Sinh học 9

Đề bài

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

A-U-G-X-U-U-G-A-X

Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Hướng dẫn giải

Phân tử ARN : A-U-G-X-U-U-G-A-X

Do phân tử ARN được tổng hợp từ mạch khuôn của phân tử ADN  theo nguyên tắc bổ sung : A khuôn – U môi trường ; T khuôn – A môi trường; X khuôn – G môi trường; G khuôn – X môi trường

Phân tử ADN  có cấu trúc như sau

Mạch khuôn: T-A-X-G-A- A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-T-G-A-X