Đăng ký

Bài 4 trang 50 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Phần lớn photpho sản xuất ra được dùng để sản xuất axit photphoric, phần còn lại chủ yếu dùng trong sản xuất diêm. Ngoài ra, photpho còn được dùng vào mục đích quân sự : sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói,...

- Mỗi ứng dụng đó xuất phát từ tính khử hoặc tính oxi hóa photpho.

Tags
shoppe