Đăng ký

Bài 3 trang 49 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Hiện tượng : P trắng bốc cháy , còn P đỏ không bốc cháy.

- Giải thích : P trắng hoạt động hóa học P đỏ , P trắng tác dụng với oxi không khí dễ dàng , tạo thành \(P_2O_5\)

- Phương trình hóa học : \(2P + \dfrac{5}{2}O_2 \rightarrow P_2O_5\)

Tags
shoppe