Đăng ký

Bài 4 trang 174 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Có 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion:\(NO_3^-,CO_3^{2-}\). Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học.

 

Hướng dẫn giải

Lấy mỗi dung dịch một ít cho vào hai ống nghiệm.

- Nhỏ dung dịch HCl hay dung dịch \(H_2SO_4\) loãng vào, ống nghiệm nào thấy sủi bọt là dung dịch có chứa ion \(CO_3^{2-}\)

- Cho vào ống nghiệm còn lại vài giọt dung dịch \(H_2SO_4\) và một lá đồng rồi đun nóng, có khí màu nâu đỏ thoát ra chứng tỏ dung dịch có ion chưa ion \(NO_3^-\)