Đăng ký

Bài 1 trang 174 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí \(CO_2\) và \(SO_2\) được không ? Tại sao?

Hướng dẫn giải

 

   Lấy một ít dung dịch cho vào 3 ống nghiệm nhỏ, sau đó nhỏ dần từng giọt dung dịch NaOH vào.

   - Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa keo trắng rồi tan trong NaOH dư là dung dịch chứa \(Al^{3+}\)

   - Đun nóng nhẹ hai ống nghiệm còn lại, ống nghiệm nào có khí thoát ra làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là dung dịch chứa \(NH_4^+\)

   - Ống nghiệm còn lại, không có hiện tượng gì xảy ra là dung dịch chứa \(Ba^{2+}\)