Đăng ký

Bài 4 trang 129 SGK Sinh học 9

Đề bài

Hãy kể tên 10 động vật thuộc hai nhóm động vật ưa ẩm và ưa khô.

Hướng dẫn giải

-      Động vật thuộc nhóm ưa ẩm: ễnh ương, dế, cuốn chiếu, cóc, nhái, mối, sâu ăn lá, con bà chằn, rết, giun đất

-      Động vật thuộc nhóm ưa khô: kì nhông, rắn, gà, ngỗng, chó, mèo, bò, dê, hổ, khỉ.