Đăng ký

Bài 1 trang 129 SGK Sinh học 9

Đề bài

Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lí của sinh vật?

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ ảnh hưởng tới các đặc điểm hình thái của sinh vật như :

+ Thực vật :

- Ở vùng nhiệt đới bề mặt lá có tầng cutin dày để hạn chế thoát hơi nước khi nhiệt độ môi trường cao .

- Ở vùng ôn đới, vào mùa đông nhiệt độ thấp cây thường rụng lá để giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh , thân cây có các lớp bần cách nhiệt,có vảy mỏng bao bọc chồi lá

+ Động vật :

-  Sống ở vùng lạnh : có lông dày dài, kích thước cơ thể lớn hơn

- Sống ở vùng nóng : có lông thưa và ngắn , kích thước cơ thể nhỏ

Nhiệt độ có ảnh hưởng tới hoạt động sinh lí của sinh vật như

+ Thực vật : nhiệt độ ảnh hưởng đến khả năng quang hợp và hô hấp , khả năng hô hấp và quang hợp của thực vật sẽ giảm khi nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao.

+ Động vật

-  Khi nhiệt độ môi trường quá cao : một số động vật có tập tính ngủ hè , chui vào hàng chống nóng

- Khi nhiệt độ môi trường quá thấp : một số động vật có tập tính ngủ đông , chiu vào hàng để chống lạnh

shoppe