Đăng ký

Bài 3 trang 83 - Sách giáo khoa Hóa 11

Công thức của thủy tinh có dạng : \(xNa_2O.yCaO.zSiO_2\)

\(x:y:z = \dfrac{13}{62}: \dfrac{11,7}{56}: \dfrac{75,3}{60}\) = 0,21 : 0,21 : 1,225 = 1 : 1 : 6

Thành phần của thủy tinh được biểu diễn dưới dạng oxit : \(Na_2O.CaO.6SiO_2\)

Vì vậy, chúng ta chọn B.